Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen
DTU-studerende lærer om kodede masker. (Foto: DTU/Mikal Schlosser)

Uddannelse i Danmark

Astronomiuddannelsen er et universitetsstudium, som kan gennemføres på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.

Fysik og matematik

For at starte kræves en studentereksamen eller tilsvarende, hvor der indgår tilstrækkeligt med naturvidenskabelige fag på højt niveau (spørg studievejlederen). På nogle gymnasier tilbydes undervisning i astronomi, men dette er ikke en forudsætning for at påbegynde et astronomistudium. Studiet indeholder omfattende kurser i fysik og matematik. Beherskelse af disse fag på et højt niveau er af afgørende betydning for at kunne arbejde med analyser af himmellegemernes fysiske forhold. Faktisk er de første studieår mere eller mindre ens, hvad enten man studerer astronomi, fysik eller geofysik og det er muligt at skifte studieretning undervejs.

Billede: DTU Bibliotek,

 

Bachelor

Studieforløbet er lidt forskelligt i Aarhus og København, men begge steder er studiet, ligesom andre universitetsstudier, delt i tre dele. Uddannelsen kan afsluttes efter tre år og man vil da være bachelor (B.Sc.). Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt om et valgt emne, som ofte har tilknytning til aktuel forskning. Astronomirelaterede bachelorprojekter gennemføres under vejledning af en astronom.

 

Kandidat

Vil man læse videre, kan man på yderligere to år gennemføre uddannelsen til kandidat (cand. scient.). Ud over yderligere astronomikurser omfatter den et speciale, som er et selvstændigt forskningsarbejde af et halvt eller et helt et års varighed. Specialearbejdet vejledes af en medarbejder ved det institut, hvor man studerer, men ofte arbejder man også sammen med folk fra andre institutter i Danmark eller udlandet. Under disse første fem studieår kan man få økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.

 

 

Billede: DTU/ Carol Anne Oxborrow

 

Forskeruddannelse

 Hvis man har evner og interesse for det, kan man fortsætte med et treårigt Ph.D.-studium, der er en egentlig forskeruddannelse. Ph.D.-studiet består først og fremmest af et videnskabeligt forskningsprojekt. Det afsluttes med en videnskabelig afhandling og en forelæsning. Ph.D.-studier finansieres oftest gennem et stipendium. De nærmere betingelser for optagelse på universitetsuddannelse findes på universiteternes hjemmesider.

 

Billede: DTU Space

Praktiske færdigheder

Astronomiuddannelsen er med sin matematik- og fysikbaggrund en meget bred uddannelse. Man kan derfor finde mange relevante stillinger, fx computerrelateret arbejde inden for informationsteknologiområdet, udviklings- og forskningsstillinger ved forskellige institutioner og i private virksomheder eller gymnasielærer i fysik og astronomi.

 

Billede: DTU Space/JEMX konsortiet

 

Teknologiske udfordringer

På DTU Space findes en ingeniør-bachelor- og kandidatuddannelse med den engelske titel Earth and Space Physics and Engineering. På den uddannelse kan man bl.a. lære om udforskning af rummet både inden for astrofysik og inden for den mere nære del af rummet, som omhandler rumvejret og dets indflydelse på Jorden. Uddannelsen sigter på at kombinere den naturvidenskabelige kompetence opnået via undervisning i fysik og matematik med ingeniørvidenskabelig kompetence opnået via projekter og arbejde med forståelse af de teknologiske udfordringer, som rumforskere og geofysikere står overfor, når de fx skal udvikle instrumenter til at observere de fysiske parametre, de gerne vil forstå.