Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen
ESAs astronauter årgang 2009. (Foto: ESA)

De europæiske astronauter

Medlemsstaterne i ESA, der deltog i ISS-programmet, besluttede sig i 1998 for at forene deres nationale korps af astronauter med ESAs eksisterende korps for at danne et fælles europæisk astronautkorps. Sammenslutningsprocessen blev færdig i 2002.

Korpset består lige nu af 15 medlemmer fra Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Sverige og Storbritannien.

De seks nyeste ESA-astronauter

De seks nyeste astronauter, heriblandt danske Andreas Mogensen, blev udvalgt i maj 2009 efter et års rekrutteringsproces. De nye astronautspirer tog fat på grundtræningen i september 2009.

Korpset har som et af sine mål at tilbyde astronauterne så meget træning som overhovedet muligt for at opbygge en stor mængde erfaring og kompetencer, som gør dem til værdifulde aktiver under rummissionerne.

Denne indsats styrker ESAs omdømme inden for bemandet rumflyvning og øger chancen for, at ESAs astronauter bliver udvalgt til at komme med på rummissioner.

Se video om fire av de nyeste astronauter (På træning i Star City, Rusland):

Vigtige opgaver på Jorden

Den store erfaring, som astronauterne opnår i at gennemføre rumoperationer, kan også være værdifuld, selv om de er ikke udpeget til en mission.

I det tilfælde kan astronauterne støtte missionen fra Jorden, for eksempel ved at tage ansvar for kommunikationen med besætningen i rummet.

Astronauterne arbejder også på ESA-programmer for udvikling af ny teknologi, når de ikke er i træning eller optaget af at støtte en aktuel mission.

Denne del af deres arbejde kalder man "sideløbende pligter" - som for eksempel at hjælpe med udvikling af Columbus-rumlaboratoriet. 
 

Dygtige formidlere

Udover de rent tekniske pligter er medlemmer af ESAs astronautkorps ambassadører, som formidler fordelene ved rumflyvning.

De deltager i et utal af formidlings- og medieaktiviteter samt konferencer og videnskabelige foredrag.

Astronauterne deler deres enestående erfaring og oplevelser med et bredt publikum og skaber dermed en positiv holding til videnskab generelt og rumflyvning i særdeleshed.

Andreas Mogensen viser børn billeder af satellitter og rumdragter til Kulturnatten. Foto: Julie Høgholm

Det europæiske astronautcenter

The European Astronaut Centre (EAC) i Köln, Tyskland, blev oprettet i 1990 og har mere end 100 ansatte, herunder ansatte fra det tyske rumfartscenter DLR og det franske rumagentur CNES.

På dette center bliver ESA-astronauter bliver udvalgt, oplært og får lægelig støtte og overvågning.

Centret hjælper også astronauter og deres familier i forberedelserne til og under selve opsendelserne.

For astronauterne og for personale på Jorden er det også et træningscenter for europæisk-bygget udstyr på rumstationen, for eksempel Columbus-laboratoriet.

 

Styrker Europa inden for bemandet rumfart

EAC styrker altså Europas indsats inden for bemandet rumfart. Blandt de konkrete opgaver er:

- At forberede grundlæggende, avanceret og missionsspecifik træning for astronauter, der skal op på rumstationen.

- Planlægge astronauters aktiviteter og deres indsats på missioner. Holde dem sunde, veltrænede og dygtige.

- Træne astronauter fra andre landes rumagenturer i europæisk udstyr på rumstationen.

- Stå for medicinsk rådgivning og forebyggende medicin, psykologisk hjælp og den rette kost og fitness-træning før, under og efter missioner.

- Sikre god omtale og pr for bemandet rumfart og rumfartens videnskab via astronauters offentlige optræden.