Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen

Didaktiske mål for rumrobotkonkurrencen

Målsætning

Det overordnede mål for robotkonkurrencen er at være inspirerende, underholdende og sjov, og samtidig opfylde så mange som muligt af de didaktiske mål, som er opstillet for danske elever i målene for fysik/kemi i grundskolen og gymnasiet.

Didaktiske nøglebegreber

Konkurrencen befordrer et højt niveau af entrepenørskab og innovation fordi den involverer eleverne som målrettede og kreative producenter af et konkret resultat både enkeltvis og i gruppesammenhænge. Konkurrencen er i høj grad anvendelsesorienteret med henblik på at videreudvikle elevernes kompetencer blandt andet indenfor kommunikation, it og medier, og deltagelse i konkurrencen starter med flere niveauer af undersøgelse af det givne emne og modellering omkring det grundkoncept, som udvælges i fælleskab mellem elever og underviser.

 

 

Alder

Der er tre alderskategorier i konkurrencen: IRISS 11-13 år; IRISS 14-16 år og IRISS 17-19 år

 

Man finder den rette kategori ved at udregne holdets gennemsnitsalder ved tilmeldingen 6. februar 2015. I tvivlstilfælde rundes nedad.