Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen
Galileo-satellit i rummet. (Tegning: ESA–J. Huart, 2014)

Hvad er Galileo?

Galileo er Europas udgave af et globalt satellitbaseret navigationssystem. Galileo opererer sammen med andre navigationssystemer som GPS-systemet, og resultatet er større nøjagtighed og rækkevidde.

Galileo er Europas svar på GPS. Det er et selvstændigt europæisk satellit-navigationssystem, der vil fungere sammen med det amerikanske GPS-system.

Dette vil give bedre positionering, navigation og tidssignaler over hele verden, specielt i områder som i dag er svære at nå.

Banebrydende samfundsvigtig infrastruktur

Den største forskel mellem Galileo og GPS er den måde, systemerne kontrolleres på. GPS ejes og kontrolleres af det amerikanske forsvar, mens Galileo er et fælleseuropæisk system, der skal drives af et privat konsortium.

Systemet er banebrydende, fordi EU for første gang investerer i en fælles strategisk og samfundsvigtig infrastruktur.

Galileo vil inden 2016/2020 bestå af 26 til 30 satellitter, fordelt på 3 baneplaner i såkaldte MEO-baner (Medium Earth Orbit) 23.222 km over jordoverfladen.

I tillæg til satellitterne vil Galileo bestå af en række jordstationer, fordelt over kloden.

Jordstation i Kiruna, ESA

Gratis og betalende serviceniveauer

Forskellige serviceniveauer vil blive tilgængelige med Galileo:

  • En gratis tjeneste vil blive tilgængelig for alle.
  • Betalende får adgang til højere nøjagtighed med mere robuste signaler, og muligheden for at bruge satellitterne til udsendelse af små mængder data.
  • Endelig vil en eksklusiv service tilbyde krypterede signaler med særlig høj forsyningssikkerhed.

Hvorfor er Galileo vigtig?

Formålet er at blive uafhængig af andre landes navigationssystemer (blandt andet Rusland og USA). Samtidig vil Galileo bidrage til at få mere korrekte signaler.

Teknologien er moderniseret, satellitdækningen bedre og signalerne vil være mere robuste.

Man kan således forvente en bedre nøjagtighed, og der vil være større mulighed for at modtage Galileo-signaler i byer, inden døre eller under træer.

Forbedrede signaler

Galileos mere korrekte signaler indebærer blandt andet:

  • Forbedring af trafikflow
  • Information om position af biler, skibe og fly
  • Hjælp med at finde vej for rejsende, der befinder sig på øde steder
  • Mere trygge flylandinger, særligt i tåge eller ved lavthængende skyer
  • Hjælp i søge- og redningsaktioner
  • Hjælp til blinde med at finde den rigtige og mest trygge vej
  • At spore cyklister i realtid