Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen
Grunduddannelse på EAC. (Foto: ESA)

Læge og psykolog

Som en del af astronautuddannelsen har Andreas Mogensen og de andre nye astronauter hos ESA været på kurser i både psykologi og menneskets krop. 

Andreas under grunduddannelsen. (Foto: ESA)

Studiet af mennesket

I psykologi studerer man menneskets psykiske processer og adfærd. Det drejer sig om menneskets måde at handle og reagere på, hvordan mennesket oplever verden samt temaer som følelser, tænkning samt viljens måde at vise sig på.

Astronauterne studerer disse menneskelige egenskaber,fordi det kræver en stærk psyke at kunne rejse ud i rummet og bo på en rumstation. I den situation er det vigtigt at vide, hvorfor vi tænker og opfører os som vi gør i særlige situationer.

Træk en tand ud

Ved siden af det psykiske har der i uddannelsen også været fokus på at lære astronauterne om menneskets krop. De har arbejdet med faget fysik og her lært, hvordan væsker opfører sig under tyngdekraft og vægtløshed.

I biologi har de lært om immunforsvar og kredsløb, da det er meget populære forskningsområder på rumstationen.

Andreas fik praktisk undervisning i grundlæggende lægelige metoder og teknikker. Astronauterne lærer næsten både at være læge og tandlæge - for eksempel skal de vide, hvordan man skal hive en tand ud eller give hjertemassage i vægtløs tilstand.

Det er vigtigt, at astronauterne også lærer denne "rum-førstehjælp", for hvis nogen kommer til skade i rummet, skal de andre astronauter være i stand til at hjælpe. Der er nogle gange en læge med på missionen, men ikke hver gang.