Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen

Robotkonkurrencens fire faser

Holdlederne sætter sig grundigt ind i disse to PDF-dokumenter, som beskriver konkurrencen: "The IRISS Space Robotics Competition" og "Annexes".

Klik på titlerne for at downloade filerne
 

1. Ansøgningsfasen (Hensigtserklæring)

Hvert hold sender en hensigtserklæring om at ville være med i konkurrencen. Erklæringen skal være ESA i hænde senest  6. februar 2015 klokken 23:59.

Brevet (PDF-fil, med officielt brevhoved og på engelsk) skal indeholde følgende oplysninger (præcise detaljer findes i filen "Annexes"):

  • Introduktion
  • Detaljer om holdet og holdlederen. (bemærk, at oplysningerne om deltagerne skal passe med oplysningerne i deres pas. Ellers kan de ikke få adgang til ESAs lokaliteter)
  • Dato og holdleders underskrift
Få dage senere sender ESA en kvittering for tilmeldingen, med oplysninger om frister og om den næste fase

 

 

 

2.  Udviklingsfasen (Prelimininary Design Review, PDR)

Holdene begynder at bygge deres robotter. Hvert hold skal give en status for deres projekt i form af en kort video (indsendelsesfrist til ESA 6. marts 2015 kl 23:59).

Der er følgende krav til videoen:

Varighed 5 minutter. Skal uploades til YouTube, og linket skal sendes til ESA inden fristen.

Indhold: Holdnavn og evt. logo. Præsentation af holddeltagerne. Præsentation af den valgte strategi (robottype, evt. kamera, lasteevne pr tur, farvesensor, kommunikation).

Præsentation af eventuel prototype robot.

ESA meddeler 10. marts hvilke hold, som inviteres til at være med i næste fase.

 

3.  Udvælgelsesfasen (Critical Design Review, CDR)

ESA skal modtage en skiftlig (PDF-fil) statusrapport senest den 22. maj 2015. Rapporten skal udfyldes på de sider, som findes i slutningen af dokumentet "Annexes", hvor den grå tekst erstattes af holdets bidrag. Indholdet skal være på engelsk. Rapporten indsendes som PDF-fil.

Holdene afgiver en statusrapport via en direkte videokonference (på engelsk) med ESAeksperter på ESTEC i Holland og ESOC i Darmstadt, Tyskland 4. september 2015.

I løbet af de følgende dage offentliggør astronaut Andreas Mogensen besked om, hvilke hold der inviteres til finalen, som foregår på ESTEC.

 

4.  Konkurrence (Flight Acceptance Review, FAR)

I december 2015 rejser de inviterede hold til ESTEC, hvor konkurrencen afvikles. Den pågældende dag får deltagerne lejlighed til at møde Andreas Mogensen og til at se flere af ESTECs afdelinger.