Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen

Scanning af hjernefunktioner

(Brain-DTI Diffusion Tensor IMAGING)

Før og efter rumrejsen får Andreas scannet hjernen med en avanceret MR-scanner, som kan fremstille billeder. Formålet er at måle, om hjernens neurale baner ændres under rumflyvning på grund af vægtløsheden.

Vore hjerner ændrer sig hele tiden på grund af forskellige påvirkninger, og det er muligt at måle ændringer i neuroplasticiteten for astronauter og andre forsøgspersoner allerede efter de korte perioder med vægtløshed, som man oplever ved 0G-flyvninger, som indgår i blandt andet astronauttræningen.

Målet er blandt andet at finde ud af, om de forstyrrelser, som mange astronauter oplever, skyldes ændringer i hjernen på grund af vægtløsheden. Forstyrrelserne kan være rumsyge (ligesom køresyge), rumlig desorientering, svimmelhed og modstridende signaler fra balancesystemets øresten og buegange. Det er især forskere fra Universitetet i Antwerpen, som står for disse studier.