Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen

Forløb og materialer

1. g - 3. g

Med Rumfartsskolen kan et gymnasium arbejde med rumfart på tværs af studieretninger og i samarbejde med danske rumfartsvirksomheder.

8. klasse - 1. g

Fire danske vidensinstitutioner er gået sammen om at skabe små videofilm om rummet og rumforskningens resultater til brug for skoleelever, gymnasie