Følg ESA-astronaut Andreas Mogensen
Lyn set fra rummet (Foto: ESA)

På sporet af lyn og torden

(What Happens Above Thunderstorms)

Andreas skal også være med at gennemføre en del af et større projekt, der hedder ASIM. Det er et klimaobservatorium, som skal monteres uden på ISS i 2016.

Særlige instrumenter skal fra rumstationen observere gigantiske lyn og højenergitisk røntgenstråling oven over skyerne. Formålet er, at forstå disse fænomener og deres indflydelse på den kemiske sammensætning af atmosfæren og på ozonlaget samt afdække, hvorvidt de påvirker klimaet på Jorden.

Den del af projektet, som Andreas skal deltage i, hedder ”THOR - Hvad foregår over tordenstorme?” Han skal tage fotos af, hvad der sker oven over tordenvejr som forberedelse til virksomheden Termas og DTU Spaces ASIM-projekt.

Thor er et af de nyere eksperimenter, som Andreas Mogensen har fået til opgave at lave på rumstationen. Projektnavnet Thor er valgt, fordi Thor var guden af torden i den norrøne mytologi.  Projektet ledes af Dr. Torsten Neubert fra Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet skal undersøge og observere ekstremer i tordenvejr, vanddamp, skyer og aerosoler samt observere deres samspil i atmosfæren.

Desuden skal det indhente ny viden om klimaprocesser, der kan bidrage til at forberede klimamodeller. Disse processer indgår i et komplekst samspil, og man ved, at de har indflydelse på Jordens klima.